Nastavení soukromí a cookies

Používáme soubory cookies ke sledování a vyhodnocování návštěvnosti stránek. Získaná data nám pomáhají zlepšovat kvalitu stránek, abychom vám poskytovali stále kvalitní obsah.

Více o cookies

Podrobné nastavení

Podrobné nastavení soukromí a cookies

Používáme soubory cookies ke sledování a vyhodnocování návštěvnosti stránek. Získaná data nám pomáhají zlepšovat kvalitu stránek, abychom vám poskytovali stále kvalitní obsah.

Více o cookies

Funkční cookies
Trvale zapnuto
Jedná se o nezbytné technické soubory cookie, bez kterých by nebylo možné služby webových stránek reálně poskytovat a proto není možně je zakázat. Tyto soubory se většinou nastavují v reakci na akci, kterou na stránkách aktivně provedete. Například se může jednat o přihlášení, dílčí nastavení nebo vyplňování formulářů. Tento typ souboru neukládá žádné informace, které mohou vést ke konkrétní osobě.
Analytické cookies
Tyto soubory pomáhají analyzovat využívání poskytovaných služeb. Umožňují sledování počtu návštěvníků, jak návštěvníci stránky používají a spousty dalších anonymních statistických údajů. Díky nim je možné zlepšovat způsob, jakým webové stránku fungují. Získané statistiky mohou sloužit ke zlepšení funkčnosti, obsahu i uživatelského komfortu. Soubory neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat.
Marketingové cookies
Slouží ke sledování chování uživatele pro lepší cílení reklamy napříč webovými stránkami, například obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto soubory mohou společnosti třetích stran použít pro vytvoření profilu zájmů návštěvníků. Díky těmto profilům je možné zobrazovat relevantnější marketingové a reklamní sdělení (i na stránkách třetích stran). Získaná data neobsahují citlivé ani osobní informace.
Sběr údajů o uživatelích
Slouží k nastavení souhlasu s odesíláním údajů o uživatelích do Googlu pro reklamní účely.
Personalizovaná inzerce
Slouží k nastavení souhlasu s personalizovanou inzercí.

Základní informace


1.1. Obsah dokumentu. Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, jak zpracováváme
osobní údaje návštěvníků, zákazníků internetového obchodu a dalších osob. Dozvíte se zde
zejména jaké osobní údaje zpracováváme, proč a na základě čeho tak činíme, komu je
předáváme a také jaká máte v souvislosti s jejich zpracováním práva. Veškerá zpracování
osobních údajů probíhají v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o
ochraně osobních údajů, obvykle označovaným jako GDPR.
1.2. Naše postavení. Všechny popsané činnosti zpracování osobních údajů provádí v
postavení správce obchodní společnost Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., se sídlem
Malé náměstí 111, 50003 Hradec Králové, IČO 60913827, zapsaná v obchodním rejstříku,
který vede Krajský soud v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 1097, DIČ CZ60913827 (pro
vyšší srozumitelnost dále jen „my“). To znamená, že my stanovujeme níže popsané účely, pro
které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za
jeho řádné provedení.
1.3. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:
1.3.1. identifikační údaje (zejména jméno a příjmení nebo identifikační číslo a
daňové identifikační číslo v případě podnikatelů),
1.3.2. kontaktní údaje (zejména adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo),
1.3.3. údaje o objednávkách a transakcích (zejména objednané zboží a služby,
vybraný způsob platby a dopravy a další informace spojené s objednávkou),
1.3.4. údaje o vzájemné komunikaci (zejména obsah a další data spojená s
komunikací mezi námi a vámi),
1.3.5. údaje o registraci a nastavení (zejména údaje spojené s vaším uživatelským
účtem, pokud se u nás zaregistrujete, a údaje o nastavení našich služeb),
1.3.6. údaje o používání našeho webu (zejména IP adresa, údaje o vašem zařízení,
údaje získané za využití cookies nebo údaje o tom, co provádíte na našem webu).


Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje?
2.1. Fungování webových stránek. Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme
k zajištění jejich správného fungování vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného
zájmu spočívajícího v poskytování našich služeb prostřednictvím internetu.
2.2. Uživatelský účet. Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje při vedení
uživatelských účtů v našem internetovém obchodě.
2.3. Zlepšování a rozvoj našich služeb. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem
měření návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, které nám slouží k hodnocení a
rozvoji našich služeb, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování
provozu na webových stránkách a ve vývoji a optimalizaci našich služeb.
2.4. Zjišťování vaší spokojenosti. Pro zjišťování vaši spokojenosti s našimi službami
zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve
zjišťování vaší zpětné vazby. To provádíme také v rámci programu Ověřeno zákazníky
prostřednictvím e-mailových dotazníků, které vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte,
pokud jejich zasílání neodmítnete. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a
analýzu tržního postavení předáváme provozovateli programu informace o zakoupeném
zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou přitom nejsou předány žádné třetí
straně pro její vlastní účely. Proti zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky
můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s
dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
2.5. Bezpečnost a testování. K ochraně našich internetových stránek a všech ostatních
služeb před kybernetickými útoky a podvody a také pro testování nových funkcionalit a změn
webových stránek zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu
spočívajícího v zabezpečení a vylepšování našich služeb.
2.6. Ochrana právních nároků a vnitřní kontrola. Vaše osobní údaje zpracováváme na
základě našich oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní
evidence a kontroly.
2.7. Zasílání obchodních sdělení zákazníkům. Pokud od vás získáme podrobnosti
elektronického kontaktu v souvislosti s objednávkou nebo našimi službami, můžeme vaše
osobní údaje zpracovávat také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb
prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v
naší propagaci, ledaže jste toto zasílání odmítli.
2.8. Zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu
zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení.
2.9. Online reklama. Pro zobrazování vám přizpůsobených reklam na našem webu a
webových stránkách třetích stran můžeme zpracovávat osobní údaje na základě našeho
oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci.
2.10. Plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a
na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s poskytováním informací
orgánům veřejné moci.
2.11. Plnění a uzavírání smluv. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem
plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání
těchto smluv. K tomu můžeme zpracovávat i osobní údaje adresátů a dalších příjemců zboží
a dalších případných služeb.
2.12. Zákaznická podpora. Pro vyřizování vašich požadavků spojených s objednávkami
zpracováváme vaše osobních údaje na základě povinnosti k plnění smluv uzavřených mezi
námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. Při vyřizování dalších případných požadavků
zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v
poskytování našich služeb a zajišťování odpovídající podpory.
2.13. Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení
uvedených účelů zpracování osobních údajů. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje
neprodleně zlikvidujeme. Obvykle platí, že uchováváme osobní údaje po dobu trvání
promlčecí doby (standardně 3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na možné
nároky uplatněné na konci promlčecí doby. Nad rámec uvedeného platí následující zvláštní
doby uložení:
2.13.1. Údaje spojené s uživatelským účtem uchováváme po celou dobu existence
účtu až do jeho smazání.
2.13.2. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme vaše osobní údaje v
nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí
doby po jeho ukončení.
2.13.3. Pro zasílání obchodních sdělení zákazníkům zpracováváme vaše osobní
údaje, dokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.
2.13.4. Pro zasílání obchodních sdělení na základě vašeho souhlasu zpracováváme
vaše osobní údaje, dokud neodvoláte svůj předchozí souhlas se zpracováním
osobních údajů.
2.13.5. Pro plnění právních povinností zpracováváme osobní údaje po dobu
nezbytnou ke splnění těchto povinností.


Komu jsou osobní údaje předávány?
3.1. Zpracovatelé. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších
subjektů v postavení zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich
pokynů. Těmi jsou zejména:
3.1.1. poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií,
3.1.2. provozovatelé analytických a marketingových nástrojů,
3.1.3. poskytovatelé komunikačních nástrojů,
3.1.4. provozovatelé programů pro zjišťování spokojenosti zákazníků, např. Ověřeno
zákazníky (Heureka.cz).
3.2. Správci. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat dalším subjektům v postavení
správců:
3.2.1. naši dodavatelé podílející se na plnění smlouvy, zejména přepravci a
provozovatelé platebních systémů,
3.2.2. provozovatelé reklamních systémů a sociálních sítí.
3.3. Předávání mimo EU. V některých případech může dojít k předání vašich osobních
údajů mimo Evropský hospodářský prostor, a to buď na základě rozhodnutí o odpovídající
ochraně podle čl. 45 GDPR, vhodných záruk podle čl. 46 GDPR, případně výjimky dle čl. 49
GDPR.


Vaše práva
4.1. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte právo:
4.1.1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte,
že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo
na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,
4.1.2. žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak
informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále
také kopii zpracovaných údajů (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek
určený k pokrytí nezbytných nákladů),
4.1.3. v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali.
Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme
pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku
proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto
zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování
osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se
nicméně neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále
nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či
historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu
našich právních nároků.
4.1.4. využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám
umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních
údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto
případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.
Zpracování osobních údajů musíme omezit, když popíráte přesnost osobních údajů,
než se dohodneme, jaké údaje jsou správné, nebo když vaše osobní údaje
zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co
zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat
pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje
stejně poskytli), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely
zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních
nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme,
je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
4.1.5. žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho
souhlasu nebo na základě smlouvy,
4.1.6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě
našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud
nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování
pokračovali. V případě námitky proti marketingovým aktivitám tyto aktivity
ukončíme v každém případě,
4.1.7. kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za
účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější
souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o
zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem
plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich
oprávněných zájmů.
4.2. Způsob uplatnění práv. Vaše práva můžete uplatnit jedním z následujících způsobů:
4.2.1. e-mailem na naší e-mailové adrese,
4.2.2. telefonicky na našem telefonním čísle.
4.3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že
při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se
obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz).

Cookies

Informace o cookies naleznete zde.